เราคือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท  Auto Part ประกอบด้วย Interior,Exterior,Electronic ส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น  ซึ่งดำเนินการเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 25 ปี เราเน้นการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพที่ดี มีมาตรฐาน ความแข็งแกร่ง ทนทาน การใช้งานอย่างมีประสิทธิ
ภาพ  เราได้มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นงานของเราอย่างมีคุณภาพ

 

"เราจะเป็นองค์กรที่ดีที่สุดตามความคาดหวังของลูกค้า และพนักงานทุกคน
จะพัฒนาทักษะของเราในการเข้าสู่ AEC  ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำ
เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราและปรับกระบวนการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
ปัจจุบันเรามีบริษัทในเครือทั้งหมด 3 บริษัท ดังนี้

                                                                                      1. บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด (DAT)     
                                                                                      2. บริษัท โคจิมะ อินดัสทรีส์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KIAC)    
                                                                                      3. บริษัท โคจิมะ ออโต้ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (KATT)