การประกันคุณภาพ

บริษัทเราได้รับใบรับรองจากสถาบัน BVQI เกี่ยวกับเรื่องของระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 และ ระบบ ISO 14001 : 2015 เรียบร้อยแล้ว นั่นหมายความว่าพวกเราพยายามมุ่งเป้าไปสู่การพัฒนาชิ้นงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า บริษัทแม่ที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นส่งอุปกรณ์วัดชิ้นงานมาให้ ซึ่งทำให้บริษัทเรามีระบบตรวจเทียบ ตรวจวัดชิ้นงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 และ ระบบ ISO 14001 : 2015
image
เรามุ่งมั่นตรวจสอบชิ้นงานให้มีคุณภาพ 100% เพื่อไปสู่การพัฒนาชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง  ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า   ซึ่งทางบริษัทได้มีระบบการตรวจเทียบ  ตรวจวัดชิ้นงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
image
เครื่อง CMM 
วัดขนาดทั่วไปของชิ้นงานโดยการสัมผัสกับชิ้นงาน
image
เครื่อง Colin 3D Scanning 
การเปรียบเทียบลักษณะและขนาดชิ้นงานด้วย 3D
image
เครื่อง Micro Scope
กล้องตรวจวัดพื้นผิวชิ้นงานและขนาดชิ้นงาน
image
เครื่อง Profile Projector
วัดขนาดและวัดองศาของชิ้นงาน
image
เครื่อง Nexiv
เครื่องมือวัดขนาดชิ้นงานด้วยระบบ CNC
image
เครื่อง Auto Graph Machine
สำหรับทดสอบแรงกดและแรงดึงของชิ้นงาน