เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต
image

ห้องพ่นสี 
เรามีห้องพ่นสีที่ทันสมัย  การพ่นสีของชิ้นงานนั้น  พ่นตาม Program ของแต่ละ Part
โดยใช้ Robot Paint ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นงาน  
และยังรองรับ
ชิ้นงานขนาดใหญ่สุดได้ถึง 1 เมตร

 
image
เครื่องฉีด 1300 ตัน และ 650 ตัน
เรามีเครื่องฉีด 1300 ตัน และ 650 ตัน ที่โรงงานปราจีนบุรีเพื่อรองรับฉีดงาน Part Box
Console,
Louver sub-assy  และเมื่อทำการผลิตชิ้นงานเสร็จ  จะทำการส่งมายังห้องพ่นสี 
โดยการไหลผ่าน  
conveyor  เข้ามาในห้องพ่นโดยตรง


 
image

Clean room
Clean room line ทำการผลิต Electronic Part และ บัดกรี PCB Board  โดยนำ Solder
Lead Free มาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก  หรือเรียกว่าการบัดกรีแบบไร้สารตะกั่ว  
เพื่อเป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อม  และได้นำเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพ
ด้วยการถ่ายภาพ และดักจับความผิด
ปกติ ด้วยกระแสไฟฟ้า
และเซ็นเซอร์  เป็นการการันตรีด้านคุณภาพ
 
image

เครื่อง Test  Mold 
เราได้นำเครื่อง Test Mold มาใช้เพื่อให้สามารถดูแลรักษา Mold ได้ด้วยตนเองได้  โดยนำแม่พิมพ์ที่มีปัญหาตรวจเช็คขึ้นเครื่องทำการล็อคแม่พิมพ์เพื่อทำการตรวจสอบ
เครื่องกลับ Mold 
เรามีเครื่องกลับ Mold จากแนวนอนเป็นแนวตั้ง  จากแนวตั้งเป็นแนวนอน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายแก่พนักงาน
Maintenance Mold 
การบำรุงรักษาแม่พิมพ์เชิงป้องกัน  ที่เกิดจากความเสียหายหรือชำรุดระหว่างทำการผลิต
 


image

รถ AGV 
รถได้นำรถ AGV  เข้ามาใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อกำหนดรอบเวลาการ Shopping งานให้มีเสถียรภาพมากขึ้น